za bibliofile

OPISI TISKARSKIH TEHNIK
več...

OSNOVNA LITERATURA O STARIH TISKIH:
- Slovenski biografski leksikon I-IV(1925-1991), SAZU, Ljubljana
- Enciklopedija Slovenije 1-16 (1987), Mladinska knjiga, Ljubljana
- Leksikon svetovne književnosti (1984), Cankarjeva založba, Ljubljana
- Leksikon slovenske književnosti (1996), Cankarjeva založba, Ljubljana
- Simonič, dr. Franc (1903-1905): Slovenska bibliografija 1550-1900 Slovenska Matica, Ljubljana.
- Glaser, dr. Karel (1902-1907): Slovenska bibliografija za leto 1901 do 1906 Slovenska Matica, Ljubljana
- Šlebinger, dr. Janko (1913): Slovenska bibliografija za leto 1907-1912 Slovenska Matica, Ljubljana
- Razstava slovenskega novinarstva v Ljubljani (1937). Jugoslovansko novinarsko udruženje-ljubljanska sekcija, Ljubljana /bibliografija periodike/

NASVETI
Knjige ne poskušajte popravljati z lepilnim trakom!
Ne trgajte ali režite listov s posvetili!