dražbe

Zbiraje gradiva za dražbo:
Gradivo za dražbo začnemo zbirati najkasneje 6 mesecev pred njeno izvedbo. Z zbiranjem zaključimo mesec dni pred tiskom kataloga. Z lastnikom predmeta podpišemo pogodbo o prodaji in se dogovorimo o pogojih.

Potek dražbe:
Dražbeni predmeti so na ogled teden dni pred dražbo in na dan dražbe. Katalog objavimo na internetu in v tiskani obliki.

Na dražbi lahko sodelujete:
- osebno (Uro pred dražbo se prijavite, takrat dobite številko, s katero dražite.),
- s pisno ponudbo (Po objavi kataloga osebno oddate pisno ponudbo, s katero pooblaščate vodjo dražbe, da v vašem imenu draži izbrani predmet.)
- po telefonu (Po objavi kataloga osebno oddate prijavo na dražbo in poveste, katere predmete želite dražiti. Med dražbo vas pokličemo in tako sodelujete sami.)
Predmet je prodan najboljšemu ponudniku. Neprodane predmete prevzamejo lastniki in niso več naprodaj.

NASLEDNJA DRAŽBA

PRAVILA DRAŽBE
ARHIV DRAŽB
OBVEŠČAJTE ME O DRAŽBAH